لیست در بورس اوراق بهادار سوئیس

 • 2021-11-13

لیست اولیه در بورس اوراق بهادار یک پیشنهاد عمومی اولیه (IPO) نامیده می شود.

137 نتیجه

 • عرضه اولیه عمومی

شرکت صنعتی Hangzhou Greatstar ، Ltd.

 • عرضه اولیه عمومی

شرکت الکترونیکی Sunwoda ، Ltd.

 • عرضه اولیه عمومی

Accelleron Industries AG

 • عرضه اولیه عمومی

شرکت گروه داروسازی Joincare ، Ltd.

 • عرضه اولیه عمومی

فناوری پزشکی LEPU

 • عرضه اولیه عمومی

گروه صنعتی Keda Co Ltd

 • عرضه اولیه عمومی

Gotion High-Tech Co Ltd

 • عرضه اولیه عمومی

Ningbo Shanshan Co Ltd

 • عرضه اولیه عمومی

Gem Co Ltd

 • عرضه اولیه عمومی

حماسه Suisse AG

 • عرضه اولیه عمومی

Talenthouse AG

 • عرضه اولیه عمومی

Kinarus Therapeutics Holding AG

 • عرضه اولیه عمومی

علوم Xlife AG

 • عرضه اولیه عمومی

شرکت خرید VT5 AG

 • عرضه اولیه عمومی

Skan Group AG

 • عرضه اولیه عمومی

Medmix AG

 • عرضه اولیه عمومی

هوافضا AG مونتانا

 • عرضه اولیه عمومی

گروه پلی پپتیدی AG

 • عرضه اولیه عمومی

V-Zug Holding Ltd

 • عرضه اولیه عمومی

Ina Invest Holding Ltd

 • عرضه اولیه عمومی

Novavest املاک و مستغلات AG

 • عرضه اولیه عمومی

آشیکو محدود

 • عرضه اولیه عمومی

نرم افزار Holding AG

 • عرضه اولیه عمومی

Aluflexpack AG

 • عرضه اولیه عمومی

راه آهن Stadler AG

 • عرضه اولیه عمومی

شرکت Alcon

 • عرضه اولیه عمومی

گروه Medacta SA

 • عرضه اولیه عمومی

IGEA PHARMA N. V.

 • عرضه اولیه عمومی

FINDAMATIA REALATION LTD

 • عرضه اولیه عمومی

گروه SIG Combibloc Group AG

 • عرضه اولیه عمومی

Obseva SA

 • عرضه اولیه عمومی

Blackstone Resources Ltd

 • عرضه اولیه عمومی

Lalique Group SA

 • عرضه اولیه عمومی

Klingelnberg Ltd

 • عرضه اولیه عمومی

Polyphor AG

 • عرضه اولیه عمومی

CEVA Logistics AG

 • عرضه اولیه عمومی

asmallworld ag

 • عرضه اولیه عمومی

Medartis Holding AG

 • عرضه اولیه عمومی

Sensirion Holding AG

 • عرضه اولیه عمومی

Poenina Holding AG

 • عرضه اولیه عمومی

Landis+Gyr Group AG

 • عرضه اولیه عمومی

Zur Rose Group AG

 • عرضه اولیه عمومی

Idorsia Ltd

 • عرضه اولیه عمومی

تغذیه سریع plc

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

عرضه اولیه عمومی

 • عرضه اولیه عمومی

لیست همه لیست ها از سال 2000

افسانه: - اندازه معامله: در Mio.(شامل Greenshoe اعدام شده) - سرمایه گذاری در بازار: در میو.(بر اساس اولین قیمت بسته شدن)

اطلاعات بیشتر

اتاق خبر

با تیم روابط رسانه ای ما تماس بگیرید و به روزرسانی های مربوط به شش مورد را پیدا کنید: آخرین نسخه های رسانه ای ما ، رویدادهای آینده یا اخبار.

شش وبلاگ

مصاحبه ها ، تفسیرها و اطلاعیه ها را در مورد آخرین اخبار بخوانید.

شرکت

شش زیرساخت برای مراکز مالی سوئیس و اسپانیا ، پذیرایی از یک پایگاه گسترده بین المللی مشتری. شش ارائه خدمات مبادله ، اطلاعات مالی و خدمات بانکی.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.